รายงานสถิติจังหวัด ปี 53

Attachments:
Download this file (ตารางตัวชี้วัด.pdf)ตารางตัวชี้วัด.pdf[ ]154 Kb
Download this file (บทที่ 14 สถิติการท่องเที่ยว.pdf)บทที่ 14 สถิติการท่องเที่ยว.pdf[ ]184 Kb
Download this file (บทที่10 สถิติอุตสาหกรรม.pdf)บทที่10 สถิติอุตสาหกรรม.pdf[ ]246 Kb
Download this file (บทที่11 สถิติพลังงาน.pdf)บทที่11 สถิติพลังงาน.pdf[ ]140 Kb
Download this file (บทที่12 สถิติการขนส่ง.pdf)บทที่12 สถิติการขนส่ง.pdf[ ]246 Kb
Download this file (บทที่13 สถิติการสื่อสาร รวมถึงสถิติฯ.pdf)บทที่13 สถิติการสื่อสาร รวมถึงสถิติฯ.pdf[ ]385 Kb
Download this file (บทที่15 สถิติเงินตรา การเงิน.pdf)บทที่15 สถิติเงินตรา การเงิน.pdf[ ]182 Kb
Download this file (บทที่16 สถิติการคลัง.pdf)บทที่16 สถิติการคลัง.pdf[ ]332 Kb
Download this file (บทที่17 สถิติราคา.pdf)บทที่17 สถิติราคา.pdf[ ]152 Kb
Download this file (บทที่18 สถิติด้านเศรษฐกิจอื่นๆ.pdf)บทที่18 สถิติด้านเศรษฐกิจอื่นๆ.pdf[ ]307 Kb
Download this file (บทที่19 สถิติทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.pdf)บทที่19 สถิติทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.pdf[ ]119 Kb
Download this file (บทที่1สถิติประชากร.pdf)บทที่1สถิติประชากร.pdf[ ]579 Kb
Download this file (บทที่2 สถิติแรงงาน.pdf)บทที่2 สถิติแรงงาน.pdf[ ]361 Kb
Download this file (บทที่20 สถิติอุตุนิยม.pdf)บทที่20 สถิติอุตุนิยม.pdf[ ]117 Kb
Download this file (บทที่3 สถิติการศึกษา.pdf)บทที่3 สถิติการศึกษา.pdf[ ]445 Kb
Download this file (บทที่4 สถิติสุขภาพ.pdf)บทที่4 สถิติสุขภาพ.pdf[ ]317 Kb
Download this file (บทที่5  สถิติเกี่ยวกับหญิงและชาย.pdf)บทที่5 สถิติเกี่ยวกับหญิงและชาย.pdf[ ]174 Kb
Download this file (บทที่6 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน.pdf)บทที่6 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน.pdf[ ]478 Kb
Download this file (บทที่7 สถิติด้านสังคม ประชากรศาสตร์.pdf)บทที่7 สถิติด้านสังคม ประชากรศาสตร์.pdf[ ]169 Kb
Download this file (บทที่8 สถิติบัญชีประชาชาติ.pdf)บทที่8 สถิติบัญชีประชาชาติ.pdf[ ]265 Kb
Download this file (บทที่9 สถิติการเกษตร.pdf)บทที่9 สถิติการเกษตร.pdf[ ]295 Kb