ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี
ศูนย์ราชการจังหวัดปัตตานี ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 อ.เมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทร. : 073-349-443, 073-331-084
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : 74768, 74823
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.