รายงานสถิติจังหวัด ปี 54

 

Attachments:
Download this file (บทที่ 1 สถิติประชากร_54.pdf)บทที่ 1 สถิติประชากร_54.pdf[ ]444 Kb
Download this file (บทที่ 10 สถิติอุตสาหกรรม.pdf)บทที่ 10 สถิติอุตสาหกรรม.pdf[ ]519 Kb
Download this file (บทที่ 11 สถิติพลังงาน.pdf)บทที่ 11 สถิติพลังงาน.pdf[ ]261 Kb
Download this file (บทที่ 12 สถิติการขนส่ง.pdf)บทที่ 12 สถิติการขนส่ง.pdf[ ]309 Kb
Download this file (บทที่ 13 สถิติการสื่อสาร รวมถึงสถิติฯ.pdf)บทที่ 13 สถิติการสื่อสาร รวมถึงสถิติฯ.pdf[ ]236 Kb
Download this file (บทที่ 14 สถิติการท่องเที่ยว_54.pdf)บทที่ 14 สถิติการท่องเที่ยว_54.pdf[ ]236 Kb
Download this file (บทที่ 15 สถิติเงินตรา การเงิน.pdf)บทที่ 15 สถิติเงินตรา การเงิน.pdf[ ]468 Kb
Download this file (บทที่ 16 สถิติการคลัง.pdf)บทที่ 16 สถิติการคลัง.pdf[ ]600 Kb
Download this file (บทที่ 17 สถิติราคา.pdf)บทที่ 17 สถิติราคา.pdf[ ]163 Kb
Download this file (บทที่ 18 สถิติด้านเศรษฐกิจอื่นๆ.pdf)บทที่ 18 สถิติด้านเศรษฐกิจอื่นๆ.pdf[ ]399 Kb
Download this file (บทที่ 19 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.pdf)บทที่ 19 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.pdf[ ]304 Kb
Download this file (บทที่ 2 สถิติแรงงาน_54.pdf)บทที่ 2 สถิติแรงงาน_54.pdf[ ]518 Kb
Download this file (บทที่ 20 สถิติอุตุนิยม.pdf)บทที่ 20 สถิติอุตุนิยม.pdf[ ]204 Kb
Download this file (บทที่ 3 สถิติการศึกษา_54.pdf)บทที่ 3 สถิติการศึกษา_54.pdf[ ]479 Kb
Download this file (บทที่ 4 สถิติสุขภาพ_54.pdf)บทที่ 4 สถิติสุขภาพ_54.pdf[ ]504 Kb
Download this file (บทที่ 5  สถิติเกี่ยวกับหญิงและชาย.pdf)บทที่ 5 สถิติเกี่ยวกับหญิงและชาย.pdf[ ]381 Kb
Download this file (บทที่ 6 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน.pdf)บทที่ 6 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน.pdf[ ]451 Kb
Download this file (บทที่ 7 สถิติด้านสังคม ประชากรศาสตร์.pdf)บทที่ 7 สถิติด้านสังคม ประชากรศาสตร์.pdf[ ]226 Kb
Download this file (บทที่ 8 สถิติบัญชีประชาชาติ_54.pdf)บทที่ 8 สถิติบัญชีประชาชาติ_54.pdf[ ]281 Kb
Download this file (บทที่ 9 สถิติการเกษตร การป่าไม้และการประมง.pdf)บทที่ 9 สถิติการเกษตร การป่าไม้และการประมง.pdf[ ]578 Kb