รายงานสถิติจังหวัด ปี 55

รายงานสถิติจังหวัดปี 55

Attachments:
Download this file (บทที่ 1 สถิติประชากร_55.pdf)บทที่ 1 สถิติประชากร_55.pdf[ ]443 Kb
Download this file (บทที่ 10 สถิติอุตสาหกรรม_55.pdf)บทที่ 10 สถิติอุตสาหกรรม_55.pdf[ ]527 Kb
Download this file (บทที่ 11 สถิติพลังงาน_55.pdf)บทที่ 11 สถิติพลังงาน_55.pdf[ ]272 Kb
Download this file (บทที่ 12 สถิติการขนส่ง_55.pdf)บทที่ 12 สถิติการขนส่ง_55.pdf[ ]165 Kb
Download this file (บทที่ 13 สถิติการสื่อสาร รวมถึงสถิติ_55.pdf)บทที่ 13 สถิติการสื่อสาร รวมถึงสถิติ_55.pdf[ ]264 Kb
Download this file (บทที่ 14 สถิติการท่องเที่ยว_55.pdf)บทที่ 14 สถิติการท่องเที่ยว_55.pdf[ ]224 Kb
Download this file (บทที่ 15 สถิติเงินตรา การเงิน_55.pdf)บทที่ 15 สถิติเงินตรา การเงิน_55.pdf[ ]406 Kb
Download this file (บทที่ 16 สถิติการคลัง_55.pdf)บทที่ 16 สถิติการคลัง_55.pdf[ ]493 Kb
Download this file (บทที่ 17 สถิติราคา_55.pdf)บทที่ 17 สถิติราคา_55.pdf[ ]163 Kb
Download this file (บทที่ 18 สถิติด้านเศรษฐกิจอื่นๆ_55.pdf)บทที่ 18 สถิติด้านเศรษฐกิจอื่นๆ_55.pdf[ ]356 Kb
Download this file (บทที่ 19 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม_55.pdf)บทที่ 19 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม_55.pdf[ ]303 Kb
Download this file (บทที่ 2 สถิติแรงงาน_55.pdf)บทที่ 2 สถิติแรงงาน_55.pdf[ ]528 Kb
Download this file (บทที่ 20 สถิติอุตุนิยม_55.pdf)บทที่ 20 สถิติอุตุนิยม_55.pdf[ ]202 Kb
Download this file (บทที่ 3 สถิติการศึกษา_55.pdf)บทที่ 3 สถิติการศึกษา_55.pdf[ ]286 Kb
Download this file (บทที่ 4 สถิติสุขภาพ_55.pdf)บทที่ 4 สถิติสุขภาพ_55.pdf[ ]505 Kb
Download this file (บทที่ 5  สถิติเกี่ยวกับหญิงและชาย_55.pdf)บทที่ 5 สถิติเกี่ยวกับหญิงและชาย_55.pdf[ ]386 Kb
Download this file (บทที่ 6 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน_55.pdf)บทที่ 6 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน_55.pdf[ ]372 Kb
Download this file (บทที่ 7 สถิติด้านสังคม ประชากรศาสตร์ และสถิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง_55.pdf)บทที่ 7 สถิติด้านสังคม ประชากรศาสตร์ และสถิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง_55.pdf[ ]230 Kb
Download this file (บทที่ 8 สถิติบัญชีประชาชาติ_55.pdf)บทที่ 8 สถิติบัญชีประชาชาติ_55.pdf[ ]276 Kb
Download this file (บทที่ 9 สถิติการเกษตร การป่าไม้และการประมง_55.pdf)บทที่ 9 สถิติการเกษตร การป่าไม้และการประมง_55.pdf[ ]494 Kb