รายงานสถิติจังหวัด ปี 56

รายงานสถิติจังหวัด ปี 56

Attachments:
Download this file (บทที่ 10_1 สถิติอุตสาหกรรม_56.pdf)บทที่ 10_1 สถิติอุตสาหกรรม_56.pdf[ ]526 Kb
Download this file (บทที่ 11_2 สถิติพลังงาน_56.pdf)บทที่ 11_2 สถิติพลังงาน_56.pdf[ ]273 Kb
Download this file (บทที่ 12_3 สถิติการขนส่ง_56.pdf)บทที่ 12_3 สถิติการขนส่ง_56.pdf[ ]294 Kb
Download this file (บทที่ 13_4 สถิติการสื่อสาร รวมถึงสถิติฯ_56.pdf)บทที่ 13_4 สถิติการสื่อสาร รวมถึงสถิติฯ_56.pdf[ ]264 Kb
Download this file (บทที่ 14_5 สถิติการท่องเที่ยว_56.pdf)บทที่ 14_5 สถิติการท่องเที่ยว_56.pdf[ ]223 Kb
Download this file (บทที่ 15_6 สถิติเงินตรา การเงิน_56.pdf)บทที่ 15_6 สถิติเงินตรา การเงิน_56.pdf[ ]407 Kb
Download this file (บทที่ 16_7 สถิติการคลัง_56.pdf)บทที่ 16_7 สถิติการคลัง_56.pdf[ ]477 Kb
Download this file (บทที่ 17_8 สถิติราคา_56.pdf)บทที่ 17_8 สถิติราคา_56.pdf[ ]164 Kb
Download this file (บทที่ 18_9 สถิติด้านเศรษฐกิจอื่นๆ.pdf)บทที่ 18_9 สถิติด้านเศรษฐกิจอื่นๆ.pdf[ ]357 Kb
Download this file (บทที่ 19_1 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม_56.pdf)บทที่ 19_1 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม_56.pdf[ ]305 Kb
Download this file (บทที่ 1_1 สถิติประชากร_56.pdf)บทที่ 1_1 สถิติประชากร_56.pdf[ ]443 Kb
Download this file (บทที่ 20_2 สถิติอุตุนิยม_56.pdf)บทที่ 20_2 สถิติอุตุนิยม_56.pdf[ ]202 Kb
Download this file (บทที่ 2_2 สถิติแรงงาน_56.pdf)บทที่ 2_2 สถิติแรงงาน_56.pdf[ ]527 Kb
Download this file (บทที่ 3_3 สถิติการศึกษา_56.pdf)บทที่ 3_3 สถิติการศึกษา_56.pdf[ ]603 Kb
Download this file (บทที่ 4_4 สถิติสุขภาพ_56.pdf)บทที่ 4_4 สถิติสุขภาพ_56.pdf[ ]506 Kb
Download this file (บทที่ 5_5  สถิติเกี่ยวกับหญิงและชาย_56.pdf)บทที่ 5_5 สถิติเกี่ยวกับหญิงและชาย_56.pdf[ ]383 Kb
Download this file (บทที่ 6_6 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน_56.pdf)บทที่ 6_6 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน_56.pdf[ ]373 Kb
Download this file (บทที่ 7_7 สถิติด้านสังคม ประชากรศาสตร์ และสถิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง_56.pdf)บทที่ 7_7 สถิติด้านสังคม ประชากรศาสตร์ และสถิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง_56.pdf[ ]230 Kb
Download this file (บทที่ 8_8 สถิติบัญชีประชาชาติ_56.pdf)บทที่ 8_8 สถิติบัญชีประชาชาติ_56.pdf[ ]276 Kb
Download this file (บทที่ 9_9 สถิติการเกษตร การป่าไม้และการประมง_56.pdf)บทที่ 9_9 สถิติการเกษตร การป่าไม้และการประมง_56.pdf[ ]489 Kb