รายงานสถิติจังหวัด ปี 57

รายงานสถิติจังหวัด ปี 57

Attachments:
Download this file (บทที่ 1 สถิติประชากร_57.pdf)บทที่ 1 สถิติประชากร_57.pdf[ ]347 Kb
Download this file (บทที่ 10 สถิติอุตสาหกรรม_57.pdf)บทที่ 10 สถิติอุตสาหกรรม_57.pdf[ ]206 Kb
Download this file (บทที่ 11 สถิติพลังงาน_57.pdf)บทที่ 11 สถิติพลังงาน_57.pdf[ ]137 Kb
Download this file (บทที่ 12 สถิติการขนส่ง_57.pdf)บทที่ 12 สถิติการขนส่ง_57.pdf[ ]216 Kb
Download this file (บทที่ 13 สถิติการสื่อสาร รวมถึงสถิติ_57.pdf)บทที่ 13 สถิติการสื่อสาร รวมถึงสถิติ_57.pdf[ ]188 Kb
Download this file (บทที่ 14 สถิติการท่องเที่ยว_57.pdf)บทที่ 14 สถิติการท่องเที่ยว_57.pdf[ ]149 Kb
Download this file (บทที่ 15 สถิติเงินตรา การเงิน_57.pdf)บทที่ 15 สถิติเงินตรา การเงิน_57.pdf[ ]210 Kb
Download this file (บทที่ 16 สถิติการคลัง_57.pdf)บทที่ 16 สถิติการคลัง_57.pdf[ ]373 Kb
Download this file (บทที่ 17 สถิติราคา_57.pdf)บทที่ 17 สถิติราคา_57.pdf[ ]136 Kb
Download this file (บทที่ 18 สถิติด้านเศรษฐกิจอื่นๆ_57.pdf)บทที่ 18 สถิติด้านเศรษฐกิจอื่นๆ_57.pdf[ ]159 Kb
Download this file (บทที่ 19 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม_57.pdf)บทที่ 19 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม_57.pdf[ ]211 Kb
Download this file (บทที่ 2 สถิติแรงงาน_57.pdf)บทที่ 2 สถิติแรงงาน_57.pdf[ ]347 Kb
Download this file (บทที่ 20 สถิติอุตุนิยม_57.pdf)บทที่ 20 สถิติอุตุนิยม_57.pdf[ ]153 Kb
Download this file (บทที่ 3 สถิติการศึกษา_57.pdf)บทที่ 3 สถิติการศึกษา_57.pdf[ ]419 Kb
Download this file (บทที่ 4 สถิติสุขภาพ_57.pdf)บทที่ 4 สถิติสุขภาพ_57.pdf[ ]330 Kb
Download this file (บทที่ 5  สถิติเกี่ยวกับหญิงและชาย_57.pdf)บทที่ 5 สถิติเกี่ยวกับหญิงและชาย_57.pdf[ ]278 Kb
Download this file (บทที่ 6 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน_57.pdf)บทที่ 6 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน_57.pdf[ ]269 Kb
Download this file (บทที่ 7 สถิติด้านสังคม ประชากรศาสตร์ และสถิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง_57.pdf)บทที่ 7 สถิติด้านสังคม ประชากรศาสตร์ และสถิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง_57.pdf[ ]152 Kb
Download this file (บทที่ 8 สถิติบัญชีประชาชาติ_57.pdf)บทที่ 8 สถิติบัญชีประชาชาติ_57.pdf[ ]208 Kb
Download this file (บทที่ 9 สถิติการเกษตร การป่าไม้และการประมง_57.pdf)บทที่ 9 สถิติการเกษตร การป่าไม้และการประมง_57.pdf[ ]277 Kb