รายงานสถิติจังหวัด ปี 58

รายงานสถิติจังหวัดปี 58

Attachments:
Download this file (บทที่ 1 สถิติประชากร_58.pdf)บทที่ 1 สถิติประชากร_58.pdf[ ]348 Kb
Download this file (บทที่ 10 สถิติอุตสาหกรรม_58.pdf)บทที่ 10 สถิติอุตสาหกรรม_58.pdf[ ]219 Kb
Download this file (บทที่ 11 สถิติพลังงาน_58.pdf)บทที่ 11 สถิติพลังงาน_58.pdf[ ]135 Kb
Download this file (บทที่ 12 สถิติการขนส่ง_58.pdf)บทที่ 12 สถิติการขนส่ง_58.pdf[ ]214 Kb
Download this file (บทที่ 13 สถิติการสื่อสาร รวมถึงสถิติ_58.pdf)บทที่ 13 สถิติการสื่อสาร รวมถึงสถิติ_58.pdf[ ]188 Kb
Download this file (บทที่ 14 สถิติการท่องเที่ยว_58.pdf)บทที่ 14 สถิติการท่องเที่ยว_58.pdf[ ]149 Kb
Download this file (บทที่ 15 สถิติเงินตรา การเงิน_58.pdf)บทที่ 15 สถิติเงินตรา การเงิน_58.pdf[ ]211 Kb
Download this file (บทที่ 16 สถิติการคลัง_58.pdf)บทที่ 16 สถิติการคลัง_58.pdf[ ]368 Kb
Download this file (บทที่ 17 สถิติราคา_58.pdf)บทที่ 17 สถิติราคา_58.pdf[ ]135 Kb
Download this file (บทที่ 18 สถิติด้านเศรษฐกิจอื่นๆ_58.pdf)บทที่ 18 สถิติด้านเศรษฐกิจอื่นๆ_58.pdf[ ]181 Kb
Download this file (บทที่ 19 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม_58.pdf)บทที่ 19 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม_58.pdf[ ]209 Kb
Download this file (บทที่ 2 สถิติแรงงาน_58.pdf)บทที่ 2 สถิติแรงงาน_58.pdf[ ]348 Kb
Download this file (บทที่ 20 สถิติอุตุนิยม_58.pdf)บทที่ 20 สถิติอุตุนิยม_58.pdf[ ]154 Kb
Download this file (บทที่ 3 สถิติการศึกษา_58.pdf)บทที่ 3 สถิติการศึกษา_58.pdf[ ]417 Kb
Download this file (บทที่ 4 สถิติสุขภาพ_58.pdf)บทที่ 4 สถิติสุขภาพ_58.pdf[ ]331 Kb
Download this file (บทที่ 5  สถิติเกี่ยวกับหญิงและชาย_58.pdf)บทที่ 5 สถิติเกี่ยวกับหญิงและชาย_58.pdf[ ]281 Kb
Download this file (บทที่ 6 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน_58.pdf)บทที่ 6 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน_58.pdf[ ]270 Kb
Download this file (บทที่ 7 สถิติด้านสังคม ประชากรศาสตร์ และสถิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง_58.pdf)บทที่ 7 สถิติด้านสังคม ประชากรศาสตร์ และสถิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง_58.pdf[ ]153 Kb
Download this file (บทที่ 8 สถิติบัญชีประชาชาติ_58.pdf)บทที่ 8 สถิติบัญชีประชาชาติ_58.pdf[ ]208 Kb
Download this file (บทที่ 9 สถิติการเกษตร การป่าไม้และการประมง_58.pdf)บทที่ 9 สถิติการเกษตร การป่าไม้และการประมง_58.pdf[ ]276 Kb