รายงานสถิติจังหวัด ปี59

รายงานสถิติจังหวัด ปี59

Attachments:
Download this file (1.สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ_59.pdf)1.สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ_59.pdf[ ]155 Kb
Download this file (10.บัญชีประชาชาติ_59.pdf)10.บัญชีประชาชาติ_59.pdf[ ]209 Kb
Download this file (11.สถิติเกษตร และประมง_59.pdf)11.สถิติเกษตร และประมง_59.pdf[ ]240 Kb
Download this file (12.สถิติอุตสาหกรรม_59.pdf)12.สถิติอุตสาหกรรม_59.pdf[ ]214 Kb
Download this file (13.สถิติพลังงาน_59.pdf)13.สถิติพลังงาน_59.pdf[ ]124 Kb
Download this file (14.สถิติการค้า และราคา_59.pdf)14.สถิติการค้า และราคา_59.pdf[ ]192 Kb
Download this file (15.สถิติการขนส่ง และโลจิสติกส์_59.pdf)15.สถิติการขนส่ง และโลจิสติกส์_59.pdf[ ]193 Kb
Download this file (16.สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร_59.pdf)16.สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร_59.pdf[ ]162 Kb
Download this file (17.สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา_59.pdf)17.สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา_59.pdf[ ]139 Kb
Download this file (18.สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย_59.pdf)18.สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย_59.pdf[ ]209 Kb
Download this file (19.สถิติการคลัง_59.pdf)19.สถิติการคลัง_59.pdf[ ]346 Kb
Download this file (2.สถิติแรงงาน_59.pdf)2.สถิติแรงงาน_59.pdf[ ]320 Kb
Download this file (20.สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม_59.pdf)20.สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม_59.pdf[ ]291 Kb
Download this file (3.สถิติการศึกษา_59.pdf)3.สถิติการศึกษา_59.pdf[ ]376 Kb
Download this file (4.สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม.pdf)4.สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม.pdf[ ]102 Kb
Download this file (5.สถิติสุขภาพ_59.pdf)5.สถิติสุขภาพ_59.pdf[ ]222 Kb
Download this file (6.สถิติสวัสดิการสังคม_59.pdf)6.สถิติสวัสดิการสังคม_59.pdf[ ]117 Kb
Download this file (7.สถิติหญิงและชาย_59.pdf)7.สถิติหญิงและชาย_59.pdf[ ]272 Kb
Download this file (8.สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน_59.pdf)8.สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน_59.pdf[ ]255 Kb
Download this file (9.สถิติยุติธรรม ความมั่นคง การเมือง และการปกครอง_59.pdf)9.สถิติยุติธรรม ความมั่นคง การเมือง และการปกครอง_59.pdf[ ]89 Kb