รายงานงบทดลอง

     รายละเอียดประกอบงบทดลอง เดือนตุลาคม 2562