รายงานสถิติจังหวัด ปี60

รายงานสถิติจังหวัด ปี 60

Attachments:
Download this file (1.สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ.pdf)1.สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ.pdf[ ]305 Kb
Download this file (10.บัญชีประชาชาติ.pdf)10.บัญชีประชาชาติ.pdf[ ]157 Kb
Download this file (11.สถิติเกษตร และประมง.pdf)11.สถิติเกษตร และประมง.pdf[ ]193 Kb
Download this file (12.สถิติอุตสาหกรรม.pdf)12.สถิติอุตสาหกรรม.pdf[ ]157 Kb
Download this file (13.สถิติพลังงาน.pdf)13.สถิติพลังงาน.pdf[ ]77 Kb
Download this file (14.สถิติการค้า และราคา.pdf)14.สถิติการค้า และราคา.pdf[ ]201 Kb
Download this file (15.สถิติการขนส่ง และโลจิสติกส์.pdf)15.สถิติการขนส่ง และโลจิสติกส์.pdf[ ]141 Kb
Download this file (16.สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.pdf)16.สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.pdf[ ]106 Kb
Download this file (17.สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา.pdf)17.สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา.pdf[ ]86 Kb
Download this file (18.สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย.pdf)18.สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย.pdf[ ]121 Kb
Download this file (19.สถิติการคลัง.pdf)19.สถิติการคลัง.pdf[ ]349 Kb
Download this file (2.สถิติแรงงาน.pdf)2.สถิติแรงงาน.pdf[ ]266 Kb
Download this file (20.สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.pdf)20.สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.pdf[ ]237 Kb
Download this file (3.สถิติการศึกษา.pdf)3.สถิติการศึกษา.pdf[ ]299 Kb
Download this file (4.สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม.pdf)4.สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม.pdf[ ]57 Kb
Download this file (5.สถิติสุขภาพ.pdf)5.สถิติสุขภาพ.pdf[ ]158 Kb
Download this file (6.สถิติสวัสดิการสังคม.pdf)6.สถิติสวัสดิการสังคม.pdf[ ]68 Kb
Download this file (7.สถิติหญิงและชาย.pdf)7.สถิติหญิงและชาย.pdf[ ]208 Kb
Download this file (8.สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน-ปีเลขคี่.pdf)8.สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน-ปีเลขคี่.pdf[ ]98 Kb
Download this file (9.สถิติยุติธรรม ความมั่นคง การเมือง และการปกครอง.pdf)9.สถิติยุติธรรม ความมั่นคง การเมือง และการปกครอง.pdf[ ]52 Kb