สถิติประชากรและเคหะจังหวัดปัตตานี พ.ศ.2559

สถิติประชากรและเคหะจังหวัดปัตตานี พ.ศ.2559

สถิติประชากรและเคหะจังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2559

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2561

โครงการประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2561

  1- 30 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี จะลงพื้นที่สำรวจประจำเดือนมกราคม  พ.ศ. 2561 ประกอบดัวยโครงการต่างๆ ดังนี้

 

อ่านเพิ่มเติม...

เข้าพบท่านผู้ว่าราชการ และท่านรองผู้ว่าราชการ เพื่ออวยพรปีใหม่ พ.ศ.2561

เข้าพบท่านผู้ว่าราชการ และท่านรองผู้ว่าราชการ เพื่ออวยพรปีใหม่ พ.ศ.2561

นางกอตีเย๊าะ ซีเดะ  สถิติจังหวัดปัตตานี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี เข้าพบ นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายสือชัย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  และนายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เพื่ออวยพร เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2561

งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2561

           เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ พ.ศ.2561 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กรให้มีความรัก ความสามัคคี

อ่านเพิ่มเติม...

จรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

จรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

                  สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีกรอบมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างมืออาชีพ มุ่งมั่นในการรักษามาตรฐาน... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
 • สถิติประชากรและเคหะจังหวัดปัตตานี พ.ศ.2559

  สถิติประชากรและเคหะจังหวัดปัตตานี พ.ศ.2559

 • โครงการประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2561

  โครงการประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2561

 • เข้าพบท่านผู้ว่าราชการ และท่านรองผู้ว่าราชการ เพื่ออวยพรปีใหม่ พ.ศ.2561

  เข้าพบท่านผู้ว่าราชการ และท่านรองผู้ว่าราชการ เพื่อ

 • งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2561

  งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2561

 • จรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

  จรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ