สถิติน่าสนใจในจังหวัด

 

ของขวัญปีใหม่ที่ประชาชนจังหวัดปัตตานีต้องการจากรัฐบาล พ.ศ.2564

ad-gift

การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2564

 ad-info

ปัญหายาเสพติดในจังหวัดปัตตานี พ.ศ.2563

 ad-drop1

ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน พ.ศ.2563 จังหวัดปัตตานี

LFSQ

ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดปัตตานี พ.ศ.2563(ไตรมาส3)

LFSQ-3

 ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดปัตตานี พ.ศ.2563(ไตรมาส2)

LFSQ-2