สำรวจภายในจังหวัด

ปี 2563

      ♦ รายงานสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดปัตตานี ไตรมาสที่ 1/2563

      ♦ รายงานสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดปัตตานี ไตรมาสที่ 2/2563

      ♦ รายงานสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดปัตตานี ไตรมาสที่ 3/2563

      ♦ รายงานสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดปัตตานี ไตรมาสที่ 4/2563

      ♦ รายงานสรุปผลกการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดงาน "มหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน กตัญญูคู่ฟ้า                   มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ประจำปี 2563

      ♦ รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ซื้อ/ผู้บริโภค และผู้ขาย/ผู้ประกอบการในงานเดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนริมแม่น้ำ              ปัตตานี จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 22-31 ธันวาคม 2562

      ♦ รายงานผลการประเมินหมู่บ้าน/ครัวเรือนจัดการโควิด-19 (COVID-19) จังหวัดปัตตานี


ปี 2562

      ♦ รายงานสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดปัตตานี ไตรมาสที่ 1/2562

      ♦ รายงานสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดปัตตานี ไตรมาสที่ 2/2562

      ♦ รายงานสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดปัตตานี ไตรมาสที่ 3/2562

      ♦ รายงานสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดปัตตานี ไตรมาสที่ 4/2562

      ♦ รายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงาน"มหกรรมท่องเที่ยวปัตตานี อาเซียน กตัญญูคู่ฟ้า                 มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ประจำปี 2562"

      ♦ รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันวิ่ง ปัตตานีมาราธอน 2562

      ♦ รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผุู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษาจังหวัดปัตตานีประจำปีงบประมาณ 2562

      ♦ รายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงาน แสดงสินค้า วัฒนธรรม ของดีเมืองตานี                              และงานกาชาด จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2562

ปี 2561

      ♦ รายงานสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดปัตตานี ไตรมาสที่ 1/2561

      ♦ รายงานสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดปัตตานี ไตรมาสที่ 2/2561

      ♦ รายงานสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดปัตตานี ไตรมาสที่ 3/2561

      ♦ รายงานสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดัปตตานี ไตรมาสที่ 4/2561

      ♦ รายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงาน "มหกรรมท่องเที่ยวปัตตานี อาเซียน กตัญญูคู่ฟ้า               มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ประจำปี 2561

      ♦ รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันวิ่ง ปัตตานีมาราธอน 2561

      ♦ รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันวิ่ง ปัตตานีมินิมาราธอน 2561

      ♦ รายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงาน แสดงสินค้า วัฒนธรรม ของดีเมืองตานี                              และงานกาชาด จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2561