เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ พ.ศ.2561 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กรให้มีความรัก ความสามัคคี

pimai 61