• สถานการณ์แรงงาน ไตรมาสที่ 1-61

  สถานการณ์แรงงาน ไตรมาสที่ 1-61

 • สถานการณ์ยาเสพติดจังหวัดปัตตานี 2560

  สถานการณ์ยาเสพติดจังหวัดปัตตานี 2560

 • สถานการณ์ผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี

  สถานการณ์ผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี

 • สถานการณ์แรงงานไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2560

  สถานการณ์แรงงานไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2560

 • จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ จังหวัดปัตตานี

  จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ จังหวัดปัตตานี

           เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ พ.ศ.2561 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กรให้มีความรัก ความสามัคคี

pimai 61