• วิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดปัตตานี

  วิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดปัตตานี

 • อุ่นไอรัก

  อุ่นไอรัก

 • สถานการณ์แรงงาน ไตรมาสที่ 1-61

  สถานการณ์แรงงาน ไตรมาสที่ 1-61

 • สถานการณ์ยาเสพติดจังหวัดปัตตานี 2560

  สถานการณ์ยาเสพติดจังหวัดปัตตานี 2560

 • สถานการณ์ผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี

  สถานการณ์ผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี

           เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ พ.ศ.2561 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กรให้มีความรัก ความสามัคคี

pimai 61