• โครงการประจำเดือนมิถุนายน 2561

  โครงการประจำเดือนมิถุนายน 2561

 • ปัตตานีมาราธอน 61

  ปัตตานีมาราธอน 61

 • สถานการณ์แรงงาน ไตรมาสที่ 1-61

  สถานการณ์แรงงาน ไตรมาสที่ 1-61

 • สถานการณ์ยาเสพติดจังหวัดปัตตานี 2560

  สถานการณ์ยาเสพติดจังหวัดปัตตานี 2560

 • สถานการณ์ผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี

  สถานการณ์ผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี

นางกอตีเย๊าะ ซีเดะ  สถิติจังหวัดปัตตานี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี เข้าพบ นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายสือชัย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  และนายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เพื่ออวยพร เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

 img20171225135158

 1515293463165

img20171229143104