เนื้อหา

ฐานข้อมูลพันธุ์กรรมพืช

ชื่อต้น
ชื่อวงศ์

ชื่อวิทยาศาสตร์

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

การขยายพันธุ์

QR CORD

ทุเรียน 

 

Bombacaceae       

 

Durio Zibethinus Malvaceae 

 

ใบ ราก ดอก ผล

 

เสียบยอด ทาบกิ่ง ติดตา   และตอนกิ่ง

 

กล้วย

 


 Musaceae

 

Musa ABB CV. Kluai "Namwa"

 

แยกหน่อหรือแยกเหง้า 

  

ต้นทำมัง


Lauraceae

 

Liteapetiolata Hook.f.

 

 ลองกอง

 

 

ปลาสลิดดอนนา

 

สัมโอ

 

มะพร้าว

 

หยี