รายงานสถิติจังหวัด ปี61

รายงานสถิติจังหวัด ปี61 

Attachments:
Download this file (1.สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ.pdf)1.สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ.pdf[ ]803 Kb
Download this file (10.บัญชีประชาชาติ.pdf)10.บัญชีประชาชาติ.pdf[ ]801 Kb
Download this file (11.สถิติเกษตรและประมง.pdf)11.สถิติเกษตรและประมง.pdf[ ]804 Kb
Download this file (12.สถิติอุตสาหกรรม.pdf)12.สถิติอุตสาหกรรม.pdf[ ]802 Kb
Download this file (13.สถิติพลัง.pdf)13.สถิติพลัง.pdf[ ]797 Kb
Download this file (14.สถิติการค้าและราคา.pdf)14.สถิติการค้าและราคา.pdf[ ]804 Kb
Download this file (15.สถิติการขนส่งและโลจิสติกส์.pdf)15.สถิติการขนส่งและโลจิสติกส์.pdf[ ]800 Kb
Download this file (16.สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.pdf)16.สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.pdf[ ]797 Kb
Download this file (17.สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา.pdf)17.สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา.pdf[ ]797 Kb
Download this file (18.สถิติการเงิน การธนาคารและการประกันภัย.pdf)18.สถิติการเงิน การธนาคารและการประกันภัย.pdf[ ]800 Kb
Download this file (19.สถิติการคลัง.pdf)19.สถิติการคลัง.pdf[ ]800 Kb
Download this file (2.สถิติแรงงาน.pdf)2.สถิติแรงงาน.pdf[ ]795 Kb
Download this file (20.สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.pdf)20.สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.pdf[ ]799 Kb
Download this file (3.สถิติการศึกษา.pdf)3.สถิติการศึกษา.pdf[ ]806 Kb
Download this file (4.สถิติศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม.pdf)4.สถิติศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม.pdf[ ]796 Kb
Download this file (5.สถิติสุขภาพ.pdf)5.สถิติสุขภาพ.pdf[ ]800 Kb
Download this file (6.สถิติสวัสดิการสังคม.pdf)6.สถิติสวัสดิการสังคม.pdf[ ]797 Kb
Download this file (7.สถิติหญิงและชาย.pdf)7.สถิติหญิงและชาย.pdf[ ]800 Kb
Download this file (8.สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน.pdf)8.สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน.pdf[ ]801 Kb
Download this file (9.สถิติยุติธรรม.pdf)9.สถิติยุติธรรม.pdf[ ]796 Kb