• การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน

 • การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ ประจำเดือน เม.ย. 64

  การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ ประจำเดือน เม.ย. 64

 • พิธีถวายเครื่องราชสักการะฯ

  พิธีถวายเครื่องราชสักการะฯ

 • ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา

  ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา

 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทย

  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทย

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย admin 21
การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ ประจำเดือน เม.ย. 64 เขียนโดย admin 27
พิธีถวายเครื่องราชสักการะฯ เขียนโดย admin 30
ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา เขียนโดย admin 24
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทย เขียนโดย admin 31
ร่วมต้อนรับเจ้าพนักงานสถิติอาวุโส เขียนโดย admin 13
พิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักาาดินแดน เขียนโดย admin 12
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือส่งเสริมดิจิทัลฯ เขียนโดย admin 7
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือส่งเสริมดิจิทัลฯ เขียนโดย admin 9
ประชาสัมพันธ์ อสด. อำเภอไม้แก่น เขียนโดย admin 39

หมวดหมู่รอง